Üsküdar Üniversitesi Projeleri


Proje Bilgileri Kabul Tarihi
Proje Adı: Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU
12.2020
Proje Adı: Embriyonik dönemde ve sonrasında kronik düşük düzey manyetik alan maruziyetinin beyin üzerine etkilerinin incelenmesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi ZOZAN GÜLEKEN
09.2020
Proje Adı: Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Muhsin KONUK
05.2020
Proje Adı: GAS5 Oligonükleotid konjuge edilmiş Silika Nanopartikülünün Meme Kanser Hücrelerinde Apoptotik Etkisinin in vitro İncelenmesi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
05.2020
Proje Adı: Silika Nanopartiklü ile Ayrı Ayrı Enkapsüle Edilmiş Resveratrol ve Levofloxacin’in Meme Kanserinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin İncelenmesi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
05.2020
Proje Adı: Radyolojik Doz Takip Sistemi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Özge KILIÇOĞLU
05.2020
Proje Adı: Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Genotype - Phenotype Relationship in Neuropsychiatric Diseases)
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi İlknur BOZKURT
05.2020
Proje Adı: Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Muhsin KONUK
04.2020
Proje Adı: Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Muhsin KONUK
04.2020
Proje Adı: Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
04.2020
Proje Adı: Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation)
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
03.2020
Proje Adı: Aileler Üniversitede - Ailede Koruma ve Önleme projesi (Families at University - Protection and Prevention in Family project)
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
03.2020
Proje Adı: 2020-BT-01 BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Sevim IŞIK
02.2020
Proje Adı: Bir El Uzat Bir Kalbi Aydınlat
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Nejla POLAT
01.2020
Proje Adı: İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study)
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
01.2020
Proje Adı: Psikyatrik hastalarda biyolojik materyallerin spektroskopik ve ileri düzey istatistik yöntemlerle araştırılması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi ZOZAN GÜLEKEN
12.2019
Proje Adı: Bir El Uzat, Bir Kalbi Aydınlat
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Nejla POLAT
12.2019
Proje Adı: DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Prof. Dr. Sevim IŞIK
11.2019
Proje Adı: Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Haydar SUR
11.2019
Proje Adı: Remotely Operated Vehicle Design and Implementation
Proje Kategorisi: Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ihab Abdalla Ibrahim Mohamed ELAFF
11.2019
Proje Adı: Community Music and Belonging: Sounds from Istanbul in Manchester
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AYDIN ÖZTÜRK
09.2019
Proje Adı: Yeni Keşfedilen Bir Reaktif ile Farklı Kullanım Alanlarına Yönelik Demir (2) Sülfat Tayin Kitlerinin Geliştirilmesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Tunç ÇATAL
06.2019
Proje Adı: Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY
04.2019
Proje Adı: Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY
04.2019
Proje Adı: Nanofiber Yara Bantlarının Diabetik yara iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi ZOZAN GÜLEKEN
01.2019
Proje Adı: Ergoterapi ile Pozitif Uyum Pozitif Denge / Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı / Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
01.2019
Proje Adı: Türkiye’de Damar İçi Madde Kullanıcılarında Hepatit B Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Prevelansı
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZ
12.2018
Proje Adı: Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Ayşe Banu GÜNGENCİ
11.2018
Proje Adı: GENÇLERLE İYİ OLUŞA DOĞRU
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Ayşegül ŞEKLİ
11.2018
Proje Adı: Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası
Proje Kategorisi: BAP projesi
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
07.2018
Proje Adı: Nörodejeneratif Hastalıkların Moleküler Temellerinin Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
03.2018
Proje Adı: Hedef Gelecek Projesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
03.2018
Proje Adı: Madde kullanım bozukluğu tanısı almış hastaların IR spectroskopi ve makine öğrenmesiyle tanısının konulması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi ZOZAN GÜLEKEN
02.2018
Proje Adı: 126I Atomik Çekirdeğinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömrünün Fotonükleer Reaksiyon ile Deneysel olarak Belirlenmesi"
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Miraç KAMIŞLIOĞLU
01.2018
Proje Adı: Kaygı ve kaygı durumunun bilişsel fonksiyonlarla ilişkisi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berna SARI
01.2018
Proje Adı: Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ
12.2017
Proje Adı: Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı (National R&D projects supported by Development Agency)
Proje Kategorisi: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
04.2017
Proje Adı: UPDATING FAME: Research of Turkey's Popular Music Industry in the light of Social Capital Theory
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AYDIN ÖZTÜRK
02.2017
Proje Adı: Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi
Proje Kategorisi: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
01.2017
Proje Adı: İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması
Proje Kategorisi: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Tunç ÇATAL
01.2017
Proje Adı: Bağımlılığın Etkisindeki Gençler Araştırması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. İsmail BARIŞ
01.2016
Proje Adı: Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ
11.2015
Proje Adı: Beynini Çalıştır Kendini Yenile
Proje Kategorisi: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. Cumhur TAŞ
06.2015
Proje Adı: Türkiye'nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Arttırılması
Proje Kategorisi: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY
05.2015
Proje Adı: Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların Psiko Sosyal Durumları ve Sorunları İstanbul Kocaeli ve Sakarya Karşılaştırması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Doç. Dr. İsmail BARIŞ
05.2015
Proje Adı: YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli (YENGEÇ Individual Rehabilitation Model - Ministry of Family and Social Policies)
Proje Kategorisi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yürütücü: Doç. Dr. Cumhur TAŞ
05.2014
Proje Adı: Nilüfer/Bursa Elektromanyetik Kirlilik, Kontrol ve İnceleme Raporu
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Yürütücü: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ
01.2012

Üsküdar Üniversitesi'nin Yürütücü Olduğu ve Devam Eden Projelerimiz
(Son 5 yıla ait veriler listelenmiştir)

Proje Bilgileri

Fonlayan Kurum 

Transkraniyal Manyetik Stimulasyonun Otizm Tedavi Sürecinde Duyu Bütünleme Tedavisi İle Etkisini Ortaya Çıkarmak (Erg.Muammer AYDOĞDU)

Üsküdar Üniversitesi

Şizofrenide Negatif Semptomların Tedavisinde Metilfenidat (Prof. Dr.Kemal ARIKAN)

Üsküdar Üniversitesi

Duygu denetiminde etkili nöral ağların Transkranyal Manyetik Uyarım (TMU) ve fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) ile araştırılması (Doç. Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

Nfat5 Transkripsiyon Faktörünün Dimerizasyon  Alanını Hedefleyen Peptit Tabanlı İnhibitör Adayı Moleküllerin In Silico Olarak Geliştirilmesi (Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN)

TÜBİTAK 1002

Bipolar Bozukluk ve Psikotik Bozukluklarda Yeni Genetik Varyantların Belirlenmesi ve İşIevsel İncelemesi (Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN)

Üsküdar Üniversitesi

Elektromanyetik Kirlilik Araştırması (Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ)

Maltepe Belediyesi

Artvin/Arhavi’de İşletilmekte Olan Kavak Hidroelektrik Santrali Çevresinde Manyetik Alan Ölçümü Projesi (Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ)

Arhavi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

İSG Kapsamında Elektromanyetik Alan EMA Maruziyeti Ölçümü, İncelemesi (Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ)

Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Nilüfer’de elektro manyetik alan kirliliğinin izlenmesi, vatandaşların Ema Kirliliği (Elektromanyetik Alan Kirliliği) ölçümü (Prof.Dr.Osman ÇEREZCİ)

Nilüfer Belediyesi

Üsküdar Üniversitesi'nin Yürütücü Olduğu ve Tamamlanmış Projelerimiz 
(Son 5 yıla ait veriler listelenmiştir)

Proje Bilgileri Fonlayan Kurum Tamamlandığı Yıl

Üsküdar’dan Dünya’ya Açılan Kapı (5G) (Dr.Nebiye YAŞAR)

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

2019

İstanbul’da (seçilmiş)Belediyelerin Günlük Bakım Merkezlerinde Bakım Sağlayıcıların Bilgi ve Becerileri Geliştirme (Prof. Dr. Nilgün SARP)

Bernard Van Leer Vakfı

Alkol ve Enerji İçecekleri Kombinasyonunun Sıçanlarda Epilepsi Nöbet Eşiği Üzerinde Etkisi (Prof.Dr.Tayfun UZBAY)

TÜBİTAK 1002

2018

İndirimin Beyindeki Etkisi (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

Genetik Polimorfizmi ve essitalopram Monitorizasyonu Talep Edilen Hastalarda İlaç Düzeyi İle Sitokrom P450 Enzim Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Doç. Dr. Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

MDD Resting State (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

İndirimin Fonksiyonel Nöroanatomisi (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

2018

Yuvacık RES Santrali Projesi İçin Çevresel Elektromanyetik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi (Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ)

Yuva Enerji Yatırım Üretim ve Tic A.Ş.

Bir Stokinin Analoğu Olan Zeatinin Farklı Formlarının Anksiyete ve Psikoz Üzerine Olan Davranışsal Etkileri (Dr.Öğr.Üyesi Duygu KAYA YERTUTANOL)

TÜBİTAK 3001

2017

Development Of Lipopolysaccharide-Biopolymer Complex And Conjugates Against The Q Fever Disease For Application Purpose Of Vaccine Prototype And Diagnotic Kit (Doç. Dr. Mesut KARAHAN)

TÜBİTAK 2513

İki Doğunun Köprüsü:Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı (Prof.Dr.Emine YENİTERZİ)

Yurt Dışı Akraba Toplulukları

FARE (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

İş Yeri Yalnızlığına Interdisipliner Bir Yaklaşım:Çalışanların Davranışsal, Fizyolojik , Duygusal ve Nörolojik Tepkilerine Bakış (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

2016

Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu’nda Ödül Değerlendirilmesinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Ve Fonksiyonel Nörogörüntüle (Doç.Dr.Barış METİN)

TÜBİTAK BİDEB 2232

Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Pskotik Bozukluklarvndaki Rolünün Svçan Modelinde Cerrahi Müdahale Ve Davranvş Deneyleri Araştırılması (Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ)

TÜBİTAK 3001

Chlorophyceae, Cyanophyceae, Prymnesiophyceae, Eustigmatopphyceae ve Bacilliariophyceae ailesine ait mikroalglerin antilösemik ilaç potansiyellerin moleküler ve mekanistik temellerinin araştırılması (Doç. Dr.Belkıs Atasever ARSLAN)

TÜBİTAK 3501

Kanıta Dayalı MEntörlük Projesi (Dr. Öğretim Üyesi Nadire Gülçin YILDIZ)

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

2015

Toksik Ve Bağimlilik Yapan Maddelerin Kanita Dayali Tayin, Tarama Ve Danişma Merkezi (İsmail EYGÖREN)

İstanbul Kalkınma Ajansı

Şizofreni Hastalarında Sosyal Yönelme ve Kaçınma Davranışının Nöropsikolojik ve Nörofizyolojik Temelleri (Doç.Dr.Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

Mikrobiyal Elektroliz Hücrelerinde Findik Yaprağindan Hidrojen Üretimi Için Metanojenik Mikroorganizmalarin Baskilanmasi (Prof.Dr.Tunç ÇATAL)

TÜBİTAK 3001

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Ödül Değerlendirilmesinin Fonksiyonel Nörogörüntüleme İle İncelenmesi (Doç.Dr. Barış METİN)

Üsküdar Üniversitesi

Proje Bilgileri Kabul Tarihi
Proje Adı: Pandemik Corona Virüse (COVID-19) Karşı Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların ve Hammaddelerinin Yeni Sentez Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY
04.2020
Proje Adı: COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Araştırmacı/Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
04.2020
Proje Adı: Tip 4 pili protein kompleksinin inhibisyonu ve inhibisyon dinamiğinin karakterizasyonu
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi FATMA GİZEM AVCI
11.2019
Proje Adı: İstanbul Bölgesi Bazı Endemik Bitki Aktiflerinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırlması
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Vildan ENİSOĞLU ATALAY
11.2019
Proje Adı: AurorA A/N-Myc Kompleksini Hedefleyen Yarı-Akılcı Peptit Tasarımı ve Deneysel Doğrulamaları
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN
02.2019
Proje Adı: Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ
11.2018
Proje Adı: Radyasyon Zırhlanmasında Alternatif Olarak Yüksek Yoğunluklu Mineral Katkılı Betonların Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN
08.2018
Proje Adı: Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi
Proje Kategorisi: BAP projesi
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mehtap BÜYÜKER
07.2018
Proje Adı: Haklarını Bilen Çocuklarla Güçlü Geleceğe El Ele
Proje Kategorisi: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Araştırmacı/Danışman: Arş. Gör. Begüm GAMİŞ
07.2018
Proje Adı: Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL
06.2018
Proje Adı: Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ
05.2018
Proje Adı: (Küçük) Mehmed Said Paşa Hatıratı'nınGünümüz Alfabesine Aktarılması ve Said Paşa'nın (1880-1908) Eğitim Meselesine Bakışı
Proje Kategorisi: BAP projesi
Araştırmacı/Danışman: Doç. Dr. Barış ERDOĞAN
03.2018
Proje Adı: Kumral Abdal Bilecikte Bilim Şenliğini Müjdeliyor
Proje Kategorisi: TÜBİTAK
Araştırmacı/Danışman: Prof. Dr. Muhsin KONUK
02.2018
Proje Adı: Microcystis aeruginosa TOKSİK PEPTİDLERİNİN KROMATOGRAFİK ANALİZİ ve EPİTEL HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Araştırmacı/Danışman: Arş. Gör. Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN
01.2016
Proje Adı: Elazığ İli Sosyal Profil Geliştirme Projes
Proje Kategorisi: Kalkınma Bakanlığı
Araştırmacı/Danışman: Doç. Dr. İsmail BARIŞ
06.2015
Proje Adı: Malatya İli Sosyal Analiz Projesi
Proje Kategorisi: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
Araştırmacı/Danışman: Doç. Dr. İsmail BARIŞ
05.2015
Proje Bilgileri Kabul Tarihi
Proje Adı: İn vitro ateroskleroz modellemesinde Vaccinium myrtillus I. ekstresinin atero koruyucu etkisinin araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler): Beste Balbal
04.2020
Proje Adı: İn vitro Parkinson modelinde Hypericum perforatum ekstresinin nöro-koruyucu etkisinin moleküler mekanizmalarının araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler): Barış Bitmez
04.2020
Proje Adı: Aluminyum Maltolat ile oluşturulan Alzheimer modelinde Hypericum perforatum ekstresinin antioksidan etkisinin araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler): Yaren Akkuş
04.2020
Proje Adı: Çam Kozalağı ile Yoğurt Üretimi ve Üretilen Yoğurdun Tiroit Kanseri Üzerinde Anti Kanser Etkisinin Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Prof. Dr. Tunç ÇATAL
Öğrenci(ler):
01.2020
Proje Adı: Kitosan ve Bazı Tohum Yağlarının Mikrobiyal Üreme Üzerindeki Sinerjistik Etkilerinin Araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zihni Onur ÇALIŞKANER
Öğrenci(ler): Dilruba BAYKARA
10.2019
Proje Adı: SİYAH ÇAY VE KEKİK ÇAYI BİTKİ ÖZÜTLERİNİ KULLANARAK POLİMERİK NANOFİBER SENTEZİ
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU
Öğrenci(ler): Aybüke Gür
10.2019
Proje Adı: BEYAZ ÇAY, BAMYA TOHUMU VE KIRAZ SAPI BITKILERININ ANTIOKSIDAN AKTIVITELERININ BELIRLENMESI
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU
Öğrenci(ler): Dicle Kaya
10.2019
Proje Adı: İn vitro kan beyin bariyerinde gallik asitin demir nörotoksisistesine bağlı antioksidan etkisinin araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler): Samed Refik Şar, Furkan Meriç
10.2019
Proje Adı: Asitretin Konjuge Edilmiş Silika Nanopartikülünün İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura Hastalığında Sitotoksik Etkisinin İncelenmes
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Öğrenci(ler): Berfin Tanhan (öğrenci), Cansu Antepüzümü (öğrenci), Oğuz Kaan Tombul (Öğrenci)
10.2019
Proje Adı: K-RAS DİMERİZASYONUNU ENGELLEYEBİLECEK IN SILICO PEPTİT TASARIMI VE MOLEKÜLER ANALİZİ
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN
Öğrenci(ler):
09.2019
Proje Adı: Kafein Metabolizmasiyla ilişkili CYP1A2 gen Polimorfizminin Alel Dağılımının Belirlenmesi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Öğrenci(ler): Eyyüp Deniz, Funda Nur Çelik, Esra Pektaş
03.2019
Proje Adı: Euphorbia myrsinites'den elde edilen özüt ekstresinin antibakterşyel etkisinin araştırılması, hücre içi sinyal yolaklarının incelenmesi ve sinerjik antibiyotik etkileşimin araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
Öğrenci(ler): Yunus Çomar
03.2019
Proje Adı: Isparta’dan toplanmış beş çeşit Rosa damascena bitkisinden elde edilen fitokimyasalların Alzheimer hastalığına etkileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Shirin TARBIAT
Öğrenci(ler):
10.2018
Proje Adı: METİMAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Öğrenci(ler): Pelin Saraçoğlu
10.2018
Proje Adı: AMİNO ASİT BAZLI BİYOBOZUNUR (AABB) POLİMERİNE DAYALI KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Öğrenci(ler): Özge Gül, Begüm Özkaynak, Sümeyye Çimen
10.2018
Proje Adı: Deneysel Yaşlanma Modelinde Gypsophila perfoliata Ekstresinin anti-oksidatif Rolünün araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI
Öğrenci(ler): Korkut Furkan Şahin
10.2018
Proje Adı: METRONİDAZOL YÜKLÜ İNSAN SERUM ALBUMİN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Öğrenci(ler): Cansu Aydın
09.2018
Proje Adı: Gecikmeli Ödüller Hakkında Alınan Kararların EEG ile incelenmesi
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Barış METİN
Öğrenci(ler): Ezgi Yıldız, Sena Yücelli (lisans öğrencileri)
08.2018
Proje Adı: Östrojenin Nöroinflamasyon üzerine etkisinin araştırılması
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler):
04.2018
Proje Adı: Ceratonia siliqua EKSTRESİNİN, ANDROJEN RESEPTÖRÜ (NR3C4) GEN DÜZENLENME MEKANİZMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler):
04.2018
Proje Adı: FOLİK ASİTİN İNSAN NÖROBLASTOMA (SH-SY5Y) HÜCRELERİNDE OLUŞAN OKSİDATİF STRESE KARŞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN
Öğrenci(ler):
04.2018
Proje Adı: DEMANS ve ALZHEİMER HASTALIKLARINDA MERKEZİ PROTEİN TAYİNİ VE BUNLARIN İLAÇ ETKENLERİ VE BİTKİ AKTİFLERİ İLE KENETLENMESİ
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tuba SEVİMOĞLU
Öğrenci(ler):
03.2018
Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun