T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırıma Destek Web Sitesi Açıldı


 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında toplanıldığı açıklanmıştır.

Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenler https://www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret ederek; kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları destek programlarına ulaşabilmektedir.

 

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun