TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI


 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.  Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında;

a) Üniversiteler, 

b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)  başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. 

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır. 

Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir.

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Tipleri

Öncelikli Konu Grupları

Bakanlık Destek Üst Limiti (TL)

Bakanlık Destek Oranı (en fazla %)

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri

1.Grup

300.000

100

Sivil toplum kuruluşları

1.Grup

300.000

70

Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç sermaye şirketleri)

1.Grup

300.000

70

 

2.Grup

1.000.000

 

16.Proje Çağrısı ilan Metni İçin Tıklayınız.

 

 

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun