Görev Tanımı ve Yönerge


Proje, Araştırma ve Geliştirme (PARGE) Koordinatörlüğü’nün öncelikli görevi Üsküdar Üniversitesi’nde tüm araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık projelerinin desteklenmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknolojik bilginin üretilmesine, üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,  üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesine, üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturulmasına, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine, yeni proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulmasına, patent başvurularının yapılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Bu gaye ile bünyesindeki Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO),  Proje Geliştirme Direktörlüğü ve Performans Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir.

Bu kapsamda PARGE Koordinatörlüğüne ait ilgili Yönerge ve Organizasyon Şeması'na ulaşabilirsiniz.

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun