Girişimciler için


Girişimcilik Merkezi, Üsküdar Üniversitesi’nin girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin ve hizmetlerinin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan platformdur. Üsküdar Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, girişimcilerin yenilikçi fikirleri ticarileştirerek toplumda sürdürülebilir, katma değer üreten, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanan, girişimcilerin gelişmesini ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini amaçlayan bir alt merkez olarak hizmet vermektedir.

Girişimcilik Merkezi’nin, girişimcilik alanında temel olarak; Teknolojik Girişimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve KOBİ-Aile Şirketleri Girişimciliği olarak dört kategoride ve eğitim/çalıştay, danışmanlık ve inkübasyon olmak üzere üç fonksiyonda sunmaktadır. Bu çerçevede girişimcilik kültürünü her kurumda ve toplumda geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Girişimcilik Merkezi, TTO (Teknoloji Transferi Ofisi) ile de birlikte çalışarak akademisyen, araştırma görevlisi ve öğrenci buluşlarının ticarileştirilmesi konusunda sürecin tamamında katkıda bulunmaktadır.

Bu anlamda girişimcilere proje süreçlerinde ve girişimcilik adımlarında katkıda bulunmak üzere Genç Beyinler Akademisi (GBA) kurulmuştur. GBA, ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomik, eğitim, teknolojik ve sosyokültürel alanlarda kurumların nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda kurumlar arası katılımcı demokrasi oluşturularak, siyaset üstü yönetişim modeli çerçevesinde öneriler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan her konuda projeler oluşturmak amacıyla; teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde destek olmak için kurulmuştur. Bilgi almak için tıklayınız.

 

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun