Formlar


Üniversitemiz öğretim elemanlarının akademik faaliyetleri bilimsel teşvik değerlendirme yönergemizde ele alınan başlıklar çerçevesinde tanımlanmıştır.

* Teşvik başvuru yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim elemanlarımız ilgili teşvik yönergesindeki esaslar doğrultusunda EBYS üzerinden, İş Akışları > ÜÜ Performans Puanı Talep Formu adımlarını takiben Parge Performans Puan Talebi yapabilmektedirler. 

Bununla birlikte NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen araştırmacılar için AR-GE Destek başvuru formunun doldurularak Tıbbi Direktörlük'e teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ulusal / Uluslararası Kongre katılımları için ise öğretim elemanları kongre tamamlandıktan sonra EBYS üzerinde Mali İşler Direktörlüğü'ne * kurum içi giden evrak yazarak evrak eklerine
1) Bağlı bulundukları fakülteden Yönetim Kurulu Kararı ** (kongreye gitmeden önce alınmalı)
2) Kongre bildiri kabul mektubu (e-posta çıktısı olabilir)
3) Faturalar (Masraf Formuna işlenmiş olmalı) *** 
4) Kongre web sitesinin çıktısı ve
5) Kongre katılım belgesi eklemelidir.

*    Kişi kendisini imza kısmına koyarak parafa önce İnsan Kaynakları Direktörü Serdar Karagöz’ü, Parge Muhasebe Sorumlusu Ümit Daşdemir'i sonra da PARGE Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin KONUK’u eklemelidir.
**   Kongre öncesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve başhekimlikten (hastanede çalışanlar için)  izin alınmış (ebys üzerinden) olmalı,
***  Evrakların asılları Mali İşler Direktörlüğüne teslim edilmelidir.

İletişim için

Prof.Dr. Muhsin Konuk (PARGE Koordinatörü)
muhsin.konuk@uskudar.edu.tr

Ümit Daşdemir (Mali İşler Direktörlüğü)
umit.dasdemir@uskudar.edu.tr

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun