Faaliyet Takip Sistemi


Üsküdar Üniversitesi bünyesinde geliştirilen Faaliyet Takip Sistemi (FTS) temel olarak öğretim üyelerinin;

Akademik, İdari ve  ve Eğitim – Öğretim Faaliyetleri olmak üzere 3 başlık altındaki faaliyetlerini bir araya getiren kurumsal hafızadır. (Bilgi almak için tıklayınız)

Yukarıda verilen her bir faaliyet kategorisi için; Üniversite, fakülte ve bölüm karşılaştırmalı performans analizi yapmaktadır.

Yöksis başta olmak üzere akademik medya/mecralardaki verilerini üniversite web sayfasında toplanarak güncel, gelişmiş ve standart bir özgeçmiş arayüzü oluşturur, akademik gelişimlerinin kendisi ve diğer öğretim elemanları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmesini yapar. Akademik faaliyetlerini pek çok metrik ile değerlendiren mecraları bir araya toplar ve objektif analizini yapar.

Bununla birlikte üniversitenin tüm akademik çalışmalarını web tabanlı ve standart bir formatta paylaşılmasını sağlar, öğretim elemanlarının akademik, idari ve eğitim öğretim faaliyetlerindeki performanslarını objektif ölçer ve karşılaştırır.

Dış denetlemelerde talep edilen verilerin tek bir mecrada ve hızlıca filtrelenebileceği bir arayüz oluşturur ve kurumsal hafızayı oluşturarak akademik veritabanını oluşturmasını ve takibini sağlar.

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun